Pagpapadala ng mga liham ng imbitasyon, pag-isyu ng visa

Pagpapadala ng mga liham ng imbitasyon, pag-isyu ng visa

Ang aming kumpanya ay maaaring magpadala sa iyo ng isang imbitasyon para sa isang visa at iba pang mga katanungan upang malutas ang mga pormalidad ng iyong paglalakbay sa China.

Ikawmaaari kang pumiliuri ng imbitasyon para savisa ng turista o negosyona mag-iiwan ng mga hindi malilimutang alaala ng isang paglalakbay sa China.